Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Kollegateam

Formål:

 • At drøfte og reflektere over udfordringer af generel karakter.
 • At drøfte og reflektere over forskellige tiltag omkring konkrete gruppen/børn/unge
 • At drøfte og reflektere over læringsmiljøet og rammerne for gruppen/barnet/den unge.
 • At forældrene inddrages som ligeværdige samarbejdspartnere, således at problemafklaring og fælles tiltag giver mulighed for at ændre på situationen.

Deltagere:

Dagplejen:
Dagplejere i forbindelse med legestue og dagplejepædagog
Vuggestue/Børnehave: Pædagoger og pædagogmedhjælpere
Skolen: Lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere

Lederen kan indkaldes ad hoc.

Tegn:

 • At der sker en positiv udvikling med gruppens/barnets/den unges læring og trivsel 
 • Hvis der ikke sker en positiv udvikling bringes sagen op til konsultativt tværsmøde / efter aftale med lederen på et tværfagligt møde.

Tiltag:

 • Teammøder min. en gang månedligt
 • Handlemuligheder afprøves.
 • At der løbende er opsamling og koordinering af den aftalte indsats.
 • Trivselsskemaer drøftes 2 gange årligt
 • Skolesundhedsprofiler drøftes på 0.4.og 8.klassetrin

 

Din rolle som medarbejder Din rolle som "Relationel tovholder"
 • To gange årligt at udarbejde trivselsundersøgelser på alle børn og drøfte dem i kollegateamet
 • Løbende, at deltage i drøftelser af generel karakter, herunder faglig sparring på egen eller kollegers praksis.
 • At observere kollegers praksis ud fra aftalte fokus punkter.
 • At være konstruktiv kritisk i forhold til egen og kollegers praksis.
 • At bidrage i sparring og udarbejdelse af pædagogisk handleplan vedr. konkrete grup-per/børn/unge.
 • At fungere som "relationel" tovholder i forhold til gruppen/et barn/en ung og familierne, når der er behov for det.
 • At arbejde med de tiltag, der aftales på mødet og efterfølgende refleksion og måling af effekt

Ved drøftelser i kollegateamet vedr. konkrete børn/grupper, udpeges en relationel tovholder. Det tilstræbes, at tovholderen er den person, der har den bedste kontakt til familien/familierne.
Tovholderfunktionen varetages ikke nødvendigvis af samme person under hele forløbet, men kan skifte efter aftale med familien og lederen.

 • Ved konkrete børn at fungere som forældrenes og gruppens/barnets/den unges kontaktperson, som sikrer at alle involverede er medinddraget.
 • I samråd med lederen ved behov sikre, at sagen bringes op til det næste konsultative tværsmøde eller indkalde til et tværfagligt møde.
 • At udarbejde pædagogisk handleplan vedr. gruppen/ konkrete børn/unge, når det skønnes nødvendigt.
 • At følge op på, at konkrete aftaler udføres.

 Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
30. januar 2020