Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Det tværfaglige møde

Formål:

 • At forældrene inddrages som ligeværdige samarbejdspartnere, således at problemafklaring og fælles tiltag giver mulighed for at ændre på situationen.
 • At fagpersoner kan give deres faglige input til den pædagogiske handleplans opstillede mål.
 • At afklare og afdække udfordringer i sin helhed og udarbejde en fælles tværfaglig indsatsplan.
 • At sikre koordination og samarbejde mellem de indsatser der iværksættes i skole/dagtilbud med de foranstaltninger der evt. iværksættes eller er iværksat fra Familieafdelingen
 • At vurdere om der er behov for indsats fra familieafdelingen
 • At indhente oplysninger i forbindelse med et § 11 forløb / en § 50 undersøgelse. 
 • At dagtilbud /skole ønsker at lave en underretning

Tværfaglige gule møder:

Fortløbende sager uden socialrådgiver

Faste deltagere:

Forældre
Leder
Medarbejdere (n) med udfordringen

Ad hoc kan efter konkret vurdering fra mødeleder indkaldes: psykolog, tale/hørelærer, specialfunktioner på skolen, specialpædagog, AKT-konsulent/vejleder, læsekonsulent, to-sprogsvejleder på småbørn/skoleområdet, sundhedsplejerske, ergo-og fysioterapeut, SSP konsulent.

Tværfaglige røde møder

Faste deltagere:

Forældre
Den unge fra 12 år
Leder

Medarbejdere (n) med udfordringen
Socialrådgiver

Ad hoc kan efter konkret vurdering fra mødeleder indkaldes: psykolog, tale/hørelærer, Specialfunktioner på skolen, specialpædagog, AKT-konsulent/vejleder, læsekonsulent, to-sprogsvejleder på småbørn/skoleområdet, sundhedsplejerske, ergo-og fysioterapeut, SSP konsulent.

Tegn:

 • At der sker en positiv udvikling med barnets/den unges læring og trivsel  
 • Den koordinerede indsats fortsætter på konsultativt niveau uden familieafdelingen, og sagen sættes på til opfølgning på et konsultative tværsmøde.
 • Hvis der ikke sker en positiv udvikling – behov for en vurdering af barnets livssituation.

Tiltag:

 • 4 årlige røde møder og gule møder efter behov
 • At der løbende er opsamling og koordinering af den aftalte indsats
 • Sagen revurderes efter nærmere aftale på et af de kommende tværfaglige møder
 • Evt. iværksættelse af et § 11 forløb eller en § 50 undersøgelse
 • Evt. henvisning til andre kommunale tilbud
 • Evt. henvisning af barnet/den unge til nærmere udredning

Deltagernes rolle ved det tværfaglige møde: 

Din rolle som medarbejder Din rolle som "relationel tovholder"/koordinator Din rolle som leder
 • At alle påtager sig en for sit fag relevant opgave i forbindelse med udfordringen
 • at deltage i faglig sparring på egen eller andres praksis .
 • at bidrage i udarbejdelse af indsatsplan
 • at arbejde med de tiltag, der aftales på mødet og efterfølgende refleksion og måling af effekt
 • at fungere som forældrenes og barnets/den unges kontaktperson, som sikrer at alle involverede er medinddraget.
 • at følge op på, at konkrete aftaler udføres.
 • at fungere som mødeansvarlig
 • at indkalde til de faste tværfaglige møder
 • at sørge for udarbejdelse af dagsorden i samråd med forældre og relationel tovholder,
 • at sørge referat og indsatsplan
 • at vurdere om der er behov for yderligere henvisning til andre faggrupper eller ansøgning om andre tilbud.
 • at understøtte arbejdet med de tiltag, der aftales på mødet og sikre opfølgning.

Arbejdsværktøjer:

 • Tværfagligt møde – dagsorden- og referatskabelon
 • Anmodningsskema
 • Samtykkeerklæring

 

 

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
29. september 2017