Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Børne- og ungefællesskaber - en tværfaglig handleguide

For at sikre børn og unges pædagogiske behov bliver tilgodeset i deres lokale skole og dagtilbud har Middelfart Kommune besluttet at sætte øget fokus på børne– og ungefællesskaber.

Børn og unge tilbringer en stor del af deres dag i dagtilbud eller skole sammen med andre børn. Børnene og de unge er optaget af deres relationer til andre børn og unge - og af at være en del af fællesskabet. Børn og unge har stor betydning for hinandens liv, trivsel og læring. Dagtilbud, skoler og forældre skal sammen skabe læringsmiljøer, der sikre at barnet eller den unge kan klare sig – kan deltage og bidrage – og undgå udstødelse fra de sociale og faglige fælleskaber. Jævnfør et af målene i den nye Folkeskolelov skal børn og unge blive så dygtige, som de kan. I Middelfart Kommune tilføjes, at børn og unge også skal have så gode livsmuligheder som muligt.

Den pædagogiske indsats for børne- og ungefællesskaber har indtil nu haft udgangspunkt i det enkelte barn/unge og dette barns/unges behov. Tidligere blev denne indsats kaldt inklusion og har givet gode erfaringer og god læring. Når det handler om at skabe livsmuligheder, er det ikke nok at tage enten et gruppeperspektiv eller et individperspektiv. Begge perspektiver skal være til stede for at skabe betydningsfulde børne- og ungefællesskaber.

Middelfart Kommune ønsker at skabe trivsel, læring og udvikling for det enkelte barn og fællesskaber. Det betyder, at arbejdet skal centreres om børnene, de unge og fællesskaberne.

Visionen for børne- og ungefællesskaber

  • Alle børn og unge oplever sig som deltagere i sociale og faglige fællesskaber.
  • Alle børn og unge møder miljøer, hvor børn og unges forskellige forudsætninger og måder at indgå i fællesskaber imødekommes.
  • Alle børn og unge henter bekræftelse, anerkendelse og selvværd i de fællesskaber, som de er en del af.

Mål for børne- og ungefællesskaber
Centralt i etableringen af børne- og ungefællesskaber er samarbejdet mellem institution og hjemmet. De voksne – forældre, lærere, pædagoger m.v.- er partnere for at skabe livsmuligheder for børn og unge. Med dette udgangspunkt er der opstillet 2 mål:

  • Alle børn og unge oplever sig som deltagere i fællesskaber, der giver mulighed for at deres udvikling, trivsel, leg og læring optimeres og at deres livsmuligheder derved styrkes
  • Forældrene ser mangfoldighed og fællesskaber som en styrke.

De principper og grundlæggende værdier, som ligger i Børne- og Ungepolitikken er indeholdt i de redskaber, organisationsstrukturer og arbejdsgange, der findes i nedstående handleguiden. I materialet er der udarbejdet forskellige skabeloner til at støtte op om, at møderne foregår ud fra:

  • At der er en tydlighed i kontekstafklaringen, systemisk tankegang, anerkendende og ressourceorienteret tilgang.
  • At alle mødedeltagere er velforberedt til møderne.
  • At dagsorden og eventuelle handleplaner forelægges mødedeltagerne 1 uge før mødet.
  • At møderne afsluttes og evalueres med en drøftelse at om mødet har fastholdt det formål, der var aftalt inden mødet.

Lederens rolle i det at skabe betydningsfulde børne- og ungefællesskaber
Lederen i dagtilbud og skole har en afgørende rolle i at sikre, at alle børn og unge er deltagere i fællesskaber, og at forældrene bliver inddraget så tidligt som muligt ved bekymring for et barn/en ung/en gruppes trivsel. Det betyder, at lederen går forrest i at understøtte de faglige og sociale fællesskaber, der fremmer børn og unges læring, deltagelse og relationer. Lederen er ansvarlig for, at den tværfaglige handleguide implementeres for at sikre hurtige og synlige arbejdsgange i praksis, således at vi kommer fra ”sådan gør vi hos os” til ”sådan gør vi alle”.

En fælles forståelse i det tværfaglige samarbejde
De principper og grundlæggende værdier, som ligger i børne- og Ungepolitikken er indeholdt i de redskaber, organisationsstrukturer og arbejdsgange, der findes i handleguiden. Forskellige holdninger og vurderinger er et grundvilkår i det tværfaglige samarbejde, idet hver fagperson taler ud fra sin egen faglighed, personlighed og den kontekst, man virker i. Forskelligheden er en styrke – og en pointe - i det tværfaglige samarbejde. Fagpersonerne indgår i det tværfaglige samarbejde på en måde, hvor de overskrider deres egen professionsforståelse og fag.  Alle arbejder sammen mod fælles mål uanset fag og profession.

Alle deltagere i de forskellige mødefora er forpligtet på at bidrage med egne faglige perspektiver på de bekymringer/udfordringer, der bringes i spil. Alle har fokus på muligheder og ressourcer, både hos barnet/den unge og i særdeleshed hos de omgivelser, barnet/den unge er omgivet af.

 

Sidst opdateret af Administrator
27. marts 2015